Σωματογλυπτική D-finitive EVO 3D

Η σωματογλυπτική D-finitive EVO 3D είναι μια νέα μέθοδος σωματικής αναδιαμόρφωσης που βασίζεται στο συνδυασμό τεχνικών αισθητικών μεθόδων που δίνουν λύσεις σε αισθητικά προβλήματα, όπως είναι η κυτταρίτιδα, η επιδερμική χαλάρωση, το οίδημα και το τοπικό λίπος. Πετυχαίνουμε έτσι τη βελτίωση της συνολικής εικόνας του σώματός μας, στοχεύοντας σε μια πιο υγιή όψη του.

Η σωματογλυπτική D-finitive EVO 3D αποτελεί καινοτομία στην αισθητική. Τα μέχρι τώρα μέσα που είχαμε έδιναν λύση σε ένα πρόβλημα στο σώμα μας και βελτιωνόταν επικουρικά ένα άλλο. Με την πρόοδο της τεχνολογίας στην αισθητική, έχουμε πλέον εργαλεία που μπορούν να βελτιώσουν στον ίδιο χρόνο περισσότερα προβλήματα, επιδρώντας ταυτόχρονα και στοχευμένα σε αυτά. Για παράδειγμα με τις παραδοσιακές μεθόδους στοχεύουμε στην καταπολέμηση της κυτταρίτιδας και ως συνέπεια βελτιώνεται σε κάποιο βαθμό και η επιδερμική χαλάρωση. Με τη σωματογλυπτική D-finitive EVO 3D μπορούμε ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά και στοχευμένα και την κυτταρίτιδα και την επιδερμική χαλάρωση και το τοπικό λίπος. Γι’ αυτό και τα αποτελέσματα φαίνονται από την πρώτη κιόλας συνεδρία και απαιτούνται λιγότερες συνεδρίες, ενώ και η χρονική διάρκεια της θεραπείας είναι μικρότερη.

Οι θεραπείες αναδιαμόρφωσης σώματος του D-finitive EVO 3D είναι:

Σωματογλυπτική: 3D HiFu

3D HiFu

Το 3D HiFu προσφέρει γρήγορη και ανώδυνη λύση στο τοπικό λίπος.

Η εφαρμογή έχει σύντομη χρονική διάρκεια ενώ, λόγω της εξελιγμένης HiFu τεχνολογίας του D-finitive EVO 3D, δεν εμφανίζονται στην υπό θεραπεία περιοχή εκχυμώσεις και οιδήματα που συνήθως εμφανίζονται μετά από θεραπείες με τα ίδια αποτελέσματα, όπως είναι η ενέσιμη μεσοθεραπεία.

Η διάρκεια της θεραπείας είναι από 15 ως 30 λεπτά, ανάλογα με το εύρος της περιοχής.

Η συχνότητα εφαρμογής είναι μια φορά στις 20 ημέρες ανά περιοχή, ενώ η συνολική χρονική διάρκεια ανά μήνα δεν πρέπει να ξεπερνάει την μία ώρα.

DRVS-VacuumRF-RF

Οι τρεις αυτές τεχνολογίες του D-finitive EVO 3D χρησιμοποιούνται είτε μεμονωμένα είτε και ταυτόχρονα, αφού προηγηθεί η εκτίμηση του αισθητικού προβλήματος της περιοχής, προκειμένου να έχουμε τα μέγιστα αποτελέσματα στο μικρότερο χρονικό διάστημα και με το πλέον ανώδυνο τρόπο. Οι τεχνολογίες που συνδυάζονται είναι:

D.R.V.S. (Digital Rotation Vacuum System)-Σύστημα περιστροφικής αναρρόφησης

Σωματογλυπτική: DRVS

Με το D.R.V.S. ενεργοποιείται η λεμφική κυκλοφορία, στοχεύοντας στην αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας, τη βελτιώση της εικόνας του δέρματος, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται και απώλεια πόντων λόγω της έντονης αντι-οιδηματικής δράσης.

Στατική Ενδοθερμία (Static Endothermy  RF 0,8-2,6 Mhz ) ή VacuumRF

Σωματογλυπτική: Ενδοθερμία

Η Στατική Ενδοθερμία, λόγω της αναρρόφησης αλλά και του διπολικού RF (ραδιοσυχνότητες) επιτυγχάνει άμεση σύσφιξη της επιδερμίδας και έντονη λιποδιάλυση καθώς και τη βελτίωση της κυτταρίτιδας. Η θεραπεία VacuumRF είναι κατάλληλη και για περιοχές με ευρυαγγείες, καθώς μπορεί να μειωθεί η θερμοκρασία στην επιφάνεια της κεφαλής η οποία έρχεται σε επαφή με το δέρμα.

Ραδιοσυχνότητες (RF)

Οι ραδιοσυχνότητες (RF) αποτελούν ιδανική αισθητική, μη επεμβατική μέθοδο που αφορά στη σύσφιξη και αναδιαμόρφωση τόσο του σώματος όσο και του προσώπου.

Το RF στο σώμα εφαρμόζεται για την επιδερμική χαλάρωση, ενώ λόγω της αναδιαμόρφωσης του κολλαγόνου πετυχαίνουμε και βελτίωση της κυτταρίτιδας. Για καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιούμε το τριπολικό RF στην περιοχή των χεριών και το εξαπολικό RF στο υπόλοιπο σώμα.

Διάρκεια και συχνότητα

Η διάρκεια της θεραπείας είναι 15 λεπτά ανά περιοχή και δεν υπάρχει περιορισμός στη συνολική διάρκεια της θεραπείας, εφόσον περιλαμβάνονται και άλλες περιοχές του σώματος.

Η συχνότητα με την οποία επαναλαμβάνουμε τη θεραπεία είναι 1 φορά την εβδομάδα ανά περιοχή.


Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.